Družstvo Nástěnka Nebyt.prostory Fotogalerie Parkování Užit.informace Kontakty

Užitečné informace


30.06.2016
Prostor pro vaše dotazy a připomínky

16.06.2016

07.06.2016
Vyúčtování je připraveno k převzetí - termíny jsou v záložce "nástěnka"

16.10.2014
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

01.10.2014
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů.

04.12.2012
Víte, jak máte správně větrat? Vše potřebné se dozvíte v sekci nástěnka - celý článek.

01.01.2012

04.11.2010
Obchodní rejstřík je veřejný registr (seznam), ve kterém jsou evidovány subjekty (podniky, společnosti, organizace), kterým to ukládá zákon.

03.11.2010
Jednací řád družstva upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva.

Předchozí Předchozí

Informace

30.06.2016
Úřední den - kancelář družstva - vchod 566 od 20:00
16.06.2016
Pozvánka na členskou schuzi
07.06.2016
Vyúčtování za rok 2015
16.10.2014
Stanovy družstva
01.10.2014
Zápisy z členských schůzí

Partneři

SBD SEVER
ADVnet
LB FREE net
LBnet