Družstvo Nástěnka Nebyt.prostory Fotogalerie Parkování Užit.informace Kontakty

Užitečné informace


05.04.2022
Pozvánka na Členskou schůzi - Důležité !!!
Pozvánka na členskou schůzi Libereckého bytového družstva Stadion se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20 (zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456) Představenstvo svolává členskou schůzi na den 21. dubna 2022 v 19.00 hodin v Aule objektu Změna !!! v Sušárně 566!!! Prezentace členů družstva zahájena v 18.45 hodin, občanský průkaz s sebou. Program členské schůze: 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze 2) 19:10 Kompletní informace o převodu majetkového podílu města na LBD Stadion a převodu bytů do vlastnictví členů družstva 3) 19:20 Projednání návrhu Dohody o narovnání mezi LBD Stadion a Statutárním městem Liberec 4) 19:40 Schválení účetní závěrky – rok 2021 5) 19:50 Finanční situace družstva 6) 19:55 Odměny představenstva 7) 20:00 Diskuse 8) 20:15 Usnesení a závěr Žádáme všechny členy, aby se vzhledem k závažnosti projednávané problematiky zúčastnili v největším možném počtu. K jednání je nutná nadpoloviční většina. Pozvánka platí pouze pro jednoho člena na každý jeden hlas. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. Pokud nejste členem družstva, prosíme Vás ve vlastním zájmu o předání této pozvánky majiteli členského podílu bytové jednotky. V Liberci dne 5.4.2022


Předchozí sadas Předchozí

Informace

07.06.2022
Vyúčtování za rok 2021
04.05.2022
Dúležite !!!
21.04.2022
Podklady k převodům bytových jednotek dle ČS z 21.4.
21.04.2022
ČS 2022
20.04.2022
Výměna zvonkového tabla a domovních telefonů 569

Partneři

sad
SBD SEVER
ADVnet
LB FREE net
LBnet