Družstvo Nástěnka Nebyt.prostory Fotogalerie Parkování Užit.informace Kontakty

Užitečné informace


31.01.2023
Pozvánka na Členskou schůzi - Důležité !!! dokumenty v záložce nástěnka
Pozvánka na členskou schůzi Libereckého bytového družstva Stadion se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20 (zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456) Představenstvo svolává členskou schůzi na den 31. ledna 2023 v 17.00 hodin místo konání: Kongres Park Liberec, Jeronýmova 570/22 Prezence členů družstva bude zahájena v 16.45 hodin, občanský průkaz s sebou. Vzhledem k tomu, že o rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací musí být pořízen notářský zápis (§ 659 odst. 2 ZOK), uskuteční se členská schůze za přítomnosti notáře Mgr. Filipa Vorla Program členské schůze: 1) 17:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 17:10 Informace k transformaci družstva na SVJ 3) 17:15 Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací ke dni 1. 5. 2023 HLASOVAT 4) 17:20 Volba likvidátora Mgr. Moniky Andresové, advokátky, včetně schválení výše její odměny HLASOVAT 5) 17:25 Finanční situace družstva, předběžný hospodářský výsledek 2022 6) 17:30 Schválení jednorázové odměny členům představenstva za přípravu a realizaci transformace družstva na SVJ v letech 2019 až 2022 HLASOVAT 7) 17:35 Schválení rozhodnutí družstva jakožto jediného vlastníka jednotek o založení společenství vlastníků přijmutím stanov HLASOVAT 8) 17:40 Schválení rozhodnutí družstva jakožto jediného vlastníka všech jednotek o výši příspěvků členů společenství vlastníků do fondu oprav (DZO) HLASOVAT 9) 17:45 Schválení rozhodnutí družstva jakožto jediného vlastníka všech jednotek o určení osoby správce Stavební bytové družstvo SEVER včetně schválení výše jeho odměny po vzniku společenství vlastníků HLASOVAT 10) 17:50 Schválení rozhodnutí družstva jakožto jediného vlastníka všech jednotek o výši odměny členům výboru společenství vlastníků HLASOVAT 11) 17:55 Diskuse 12) 18:00 Usnesení a závěr Žádáme všechny členy, aby se vzhledem k závažnosti projednávané problematiky zúčastnili v největším možném počtu. K rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací je nutná účast alespoň dvou třetin všech členů! Opakování členské schůze je pro všechny členy družstva finančně nákladné (pronájem, účast notáře, náklady na pozvánky a čas přítomných). V případě neúčasti prosím využijte plné moci. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. Podklady k záležitostem programu členské schůze (tj. zejména stanovy SVJ) budou k nahlédnutí na webových stránkách družstva www.lbdstadion.cz. Pokud nejste členem družstva, prosíme Vás ve vlastním zájmu o předání této pozvánky majiteli bytu.


Předchozí sadas Předchozí

Informace

31.01.2023
Pozvánka na Členskou schůzi - Důležité !!! dokumenty v záložce nástěnka
31.01.2023
Pozvánka na Členskou schůzi - CESTA
06.12.2022
Probíhá řízení na KN
07.10.2022
Převod bytů do OV - AKTUALITY
13.09.2022
Montáž měřidel tepla ve Vašem bytě Jeronýmova ul. Liberec !!!

Partneři

sad
SBD SEVER
ADVnet
LB FREE net
LBnet