Družstvo Nástěnka Nebyt.prostory Fotogalerie Parkování Užit.informace Kontakty

Nástěnka


Vyúčtování za rok 2022
VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2022 k vyzvednutí v kanceláři družstva (vchod 566) termíny pro převzetí: PONDÉLÌ (5.6.2023) 19:00 - 19:30 hod. ČTVRTEK (8.6.2023) 19:00 - 19:30 hod. Od pátku od 9:00 hodin (10-6.2023) bude vyúčtování možné vyzvednout v centru - SBD Sever (pouze týden, pak bude posíláno doporučenou poštou)
Prohlášení vlastníka
Prohlášení o rozdělení práva k movité věci na vlastnické právo k jednotkám
Zápis z členské schůze družstva ze dne 31.1.2023
Zápis
Montáž měřidel tepla ve Vašem bytě Jeronýmova ul. Liberec !!!
Dobrý den, Díky nové legislativě ohledně měření spotřeb energií v jednotlivých bytech bude i naše bytové družstvo vybaveno měřidly pro dálkový odečet. V budoucnu bude možné kontrolovat své spotřeby a náklady častěji, než jednou ročně. Aby bylo možné toto zajistit je potřeba vyměnit měřidla za měřidla nová, která mají možnost dálkového odečtu a již nebude nutné na zlomku dělat fyzické odečty v bytech. Poslední odečty společností VIPA budou v prosinci roku 2022. V září (termíny jsou uvedeny v příloze) budou instalovány měřidla na radiátory a topné žebříčky. Původní zatím zůstávají, aby bylo možné odečíst spotřebu roku 2022. Vchod Jeronýmova 569 má již vyměněny i vodoměry na studené a teplé vodě. Vchod Jeronýmova 568 bude realizován v průběhu září. U vchodů Jeronýmova 566 a 567 budou měněny hlavní uzávěry v bytech a vodoměry. Vše se stihne do konce roku 2022. Od 1.1.2023 již budou odečty ve všech bytech zajištěny na dálku. Děkujeme za spolupráci při montáži těchto měřidel. Prosím odsuňte od radiátorů sedačky, stoly, skříňky … a případně záclony a ostatní nehořlavé materiály. Měřidlo se na radiátor bodově přivaří. S pozdravem Filip Josífek – člen představenstva LBD Stadion M: +420739589479
Výměna zvonků 569
Od 7.5 -10.5. bude probíhat výměna zvonků a domovních telefonů
Probíhá řízení na KN
Dne 26. 11. 2022 byl na katastr podán návrh na vklad Prohlášení vlastníka jednotek, na základě kterého budou vymezeny v budově jednotky. V současné době tedy probíhá řízení na KN o tomto vkladu.
Pozvánka na Členskou schůzi - Důležité !!! 2. část (stanovy SV Jeronýmova 566 až 569))
Pozvánka na členskou schůzi Libereckého bytového družstva Stadion se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20 (zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456) Představenstvo svolává členskou schůzi na den 31. ledna 2023 v 17.00 hodin místo konání: Kongres Park Liberec, Jeronýmova 570/22 Prezence členů družstva bude zahájena v 16.45 hodin, občanský průkaz s sebou. Vzhledem k tomu, že o rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací musí být pořízen notářský zápis (§ 659 odst. 2 ZOK), uskuteční se členská schůze za přítomnosti notáře Mgr. Filipa Vorla
Pozvánka na Členskou schůzi - Důležité !!! 1. část - POZVÁNKA a plná moc
Pozvánka na členskou schůzi Libereckého bytového družstva Stadion se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20 (zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456) Představenstvo svolává členskou schůzi na den 31. ledna 2023 v 17.00 hodin místo konání: Kongres Park Liberec, Jeronýmova 570/22 Prezence členů družstva bude zahájena v 16.45 hodin, občanský průkaz s sebou. Vzhledem k tomu, že o rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací musí být pořízen notářský zápis (§ 659 odst. 2 ZOK), uskuteční se členská schůze za přítomnosti notáře Mgr. Filipa Vorla
Stanovy LBD Stadion - změny
Úplné znění stanov po ČS 2014
... čeká na schválení změn členskou schůzí v 6/2014
Ceny tepla 2022
Bohužel ani nám se zdražování nevyhne. Dodavatel tepla již oznámil cenu na rok 2022. Nárůst je o 52% !!! Níže přikládáme informace k tomuto navýšení. Zároveň i pro představu průměrné navýšení na jednotlivé byty.
Vlhkost v bytě
Víte, jak máte správně větrat?
Balkonoví kuřáci
Patříte mezi ty, kteří se oddávají na balkoně prožitkům z „vůně“ a „chutě“ nikotinu a dehtu? Pokud ano, pak věřte, že tato vášeň může přinést vašim spolubydlícím v domě nemalé škody, případně jim také ublížit na zdraví. Příklady z Mostu hovoří naprosto jasnou řečí.
Venčení psů
Za objekty (prostor pod balkóny) je naprostý zákaz venčení psů !!!
Uzavření kanceláře LBD Stadion - koronavirus opatření
Až do odvolání zůstává jediným spojením s vedením družstva telefon a email.
Ceny parkování od 1.5.2021
Aktuální info - leták
Nebydlíte tu sami
Opravdu je potřeba brát ohledy - společné bydlení, znamená ohleduplnost k ostatním.
Domovní řád
Domovní řád pro vchody Jeronýmova 566, 567, 568 a 569
Podklady k převodům bytových jednotek dle ČS z 21.4.
!!! nutnost podepsat ČESTNÉ PROHLÉŠENÍ !!!
Pozvánka na Členskou schůzi - CESTA
Kudy se dostanete na ČS 31.1.2023

Předchozí sadas Předchozí

Informace

03.01.2024
P Ř I Z N Á N Í k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024
16.11.2023
Pozvánka na Členskou schůzi - Důležité !!!
13.11.2023
Podklady pro členskou schůzi
26.11.2022
Často kladené dotazy ohledně čipových přístupů do domu
26.11.2022
Proč ČIP

Partneři

sad
SBD SEVER
ADVnet
LB FREE net
LBnet